Strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer: Dabigatrans säkerhet och effektivitet bekräftas i stor registerstudie av FDA | boehringer-ingelheim.se
Skip to main content